Help!
23.09.2018.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Advertisement
Start

Menu główne
Start
Aktualności
Praktyka zawodowa
Kwalifikacje w zawodzie
Kontakt
Przydatne linki
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
Informacje
Kadra
Organizacja roku szkolnego
Czym się zajmujemy

W Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych odbywają się zajęcia praktyczne w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik teleinformatyk.

 
Innowacyjność w edukacji rolniczej

Dnia 04.04.2016r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie rozpoczęła się czwarta edycja kursów obsługi kombajnów zbożowych i stosowania środków ochrony roślin, organizowanych wspólnie z MODR w Karniowicach i Związkiem Zawodowym Młodych Rolników, który dofinansowuje część kosztów szkolenia .
W kursach uczestniczą licznie uczniowie Technikum w naszej Szkole, szczególnie z klas technik mechanizacji rolnictwa oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.  
Kursy w Zespole Szkól Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie cieszą się dużą popularnością. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, stosowane są innowacyjne metody nauczania, a zajęcia przeprowadzane są wspólnie z najlepszymi firmami w branży rolniczej.

 
Symulator nauki jazdy samochodem

Przykładowy obraz   Symulator do nauki jazdy sprzyja bezstresowemu zapoznaniu się z techniką kierowania pojazdami samochodowymi. Umożliwia swobodne opanowanie podstawowych umiejętności preaktycznych, związanych z kierowaniem samochodem. Ułatwia przygotowanie do uzyskania w przyszłości prawa jazdy. Jest dostępny w klasie 2 lub 3 dla uczniów kształcących się w zawodach technik  pojazdów  samochodowych oraz technik mechanizacji rolnictwa.

 
Kurs spawacza
Przykładowy obraz    Kurs spawacza realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.  Kwalifikacje zdobywają uczniowie wszystkich Szkół powiatu miechowskiego realizujących ten projekt. Zajęcia odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.  
 
Dla zainteresowanych  istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji spaawalniczych (innymi metodami).
 
 
Kurs operatora wózków widłowych
Przykładowy obraz    Kurs operatora wozków widłowych realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.  Kwalifikacje zdobywają uczniowie wszystkich Szkół powiatu miechowskiego realizujących ten projekt. Zajęcia odbywają się na placu manewrowym przy budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
 
Kurs diagnostyki pojazdów samochodowych

Przykładowy obraz    Kurs diagnostyki pojazdów samochodowych oraz przeprowadzania analizy spalin realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Kwalifikacje zdobywają uczniowie tylko Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Zajęcia odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych . 

 Kursanci zapoznawani są ze standardami diagnostyki: KTS, ITS, OBD.

 
Technikum
Technik teleinformatyk
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik pojazdów samochodowych
Szkoła policealna
Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Top!